LønStatistik 2. kvartal 2005

  • Lønomkostninger steg 2,6 pct. på årsbasis
  • Øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,1 pct.point

Fra 2. kvartal 2004 til 2. kvartal 2005 steg lønmodtagerens fortjeneste pr. time i gennemsnit med 2,6 pct. inden for DA-området. Heraf udgjorde stigningen i genebetalinger 0,1 pct.point, mens stigningen i pensionsbetalinger udgjorde 0,5 pct.point. Statistikken afspejler overenskomstreguleringerne pr. 1/3-2005 - dog indgår resultaterne af de lokale forhandlinger kun delvist.

I 2. kvartal 2005 var årsstigningstakten 2,5 pct. for arbejdere og 2,6 pct. for funktionærer. I forhold til 1. kvartal 2005 er der for arbejdere tale om et fald på 0,5 pct.point, mens der for funktionærer er tale om et fald på 0,1 pct.point. Inden for fremstillingsvirksomhed var årsstigningstakten i 2. kvartal 2005 2,3 pct., hvilket er et fald på 0,6 pct.point i forhold til 1. kvartal 2005. Inden for bygge- og anlægsarbejde var årstigningstakten uændret 3,3 pct. i 2. kvartal 2005 i forhold til 1. kvartal 2005. Inden for serviceprægede erhverv faldt årsstigningstakten i samme periode med 0,1 pct.point til 2,6 pct. Lønudviklingen fordelt på brancher, arbejdsfunktioner og regionalt fremgår af Læs mere boksen.

Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,1 pct.point fra 2. kvartal 2004 til 2. kvartal 2005. Stigningen skyldes især højere bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) og højere finansieringsbidrag til ledige og syge mv.

De samlede arbejdsomkostninger steg dermed 2,7 pct. fra 2. kvartal 2004 til 2. kvartal 2005.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 2. kvartal 2005 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostningerne. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
15. august 2005
LÆS MERE
Årlig ændring i timefortjenesten 2. kvartal 2005Statistik-Nyt LønStatistik 2. kvartal 2005 - printvenlig