BeskæftigelsesIndikator, 2. kvt. 2005

  • Stort set uændret beskæftigelse på DA-området
  • Fortsat fremgang inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Beskæftigelsen på DA-området faldt 0,2 pct. fra 2. kvartal 2004 til 2. kvartal 2005 ifølge DA’s beskæftigelsesindikator. Det beskedne fald svarer til 2.100 personer fra 2. kvartal 2004 til 2. kvartal 2005, opregnet til den private sektors samlede beskæftigelse inden for fremstillingsvirksomhed, bygge- og anlægsvirksomhed og serviceprægede erhverv.

Siden 4. kvartal 2004, hvor den negative udvikling i beskæftigelsen ophørte, har beskæftigelsesindikatoren vist en næsten uændret beskæftigelse på DA-området.

Beskæftigelsesindikatoren er i tabellerne i læs mere boksen vist for DA-området opdelt på de tre hovedbrancher samt amter. For fremstillingsvirksomhed er udviklingen i beskæftigelsen fortsat negativ, mens den positive udvikling inden for bygge- og anlægsvirksomhed er forstærket. Inden for serviceprægede erhverv er der en svag tilbagegang i beskæftigelsen, som hovedsageligt skyldes tilpasninger på et par af de store virksomheder inden for serviceprægede erhverv. Usikkerheden i opgørelsen af beskæftigelsesindikatoren betyder, at indikatoren inden for serviceprægede erhverv befinder sig i intervallet 0,1 til -0,7 pct.

Indikatoren opgjort på amter viser et varieret billede af udviklingen i beskæftigelsen fra 2. kvartal 2004 til 2. kvartal 2005. Således ses den mest positive udvikling i Vejle Amt, mens det største fald i beskæftigelsen var i Roskilde Amt. Det skal understreges, at usikkerheden på tallene for nogle amter er så stor, at tendensen ikke er entydig, jf. tabellen.

Formålet med beskæftigelsesindikatoren er at give en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området på kvartalsbasis opdelt på regioner, amter og brancher. Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
22. august 2005
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version