Personaleomsætning 2004

  • Årlig tilgang på 22,1 pct. og afgang på 23,3 pct.

Med dette nyhedsbrev offentliggøres hovedresultaterne fra DA’s PersonaleomsætningsStatistik for 2004.

Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2004 22,1 pct. Tilgangen for arbejdere var 26,6 pct. og dermed klart højere end tilgangen for funktionærer, som var 15,6 pct.

Den samlede afgang på hele DA-området var i 2004 23,3 pct. Også afgangen var med 27,2 pct. højere for arbejdere end for funktionærer, hvor den var 17,8 pct.

Den generelt højere personaleomsætning for arbejdere end for funktionærer ses også inden for de tre hovedbrancher fremstillingsvirksomhed, bygge- og anlægsvirksomhed samt serviceprægede erhverv. Fordelt på delbrancher ses den største til- og afgang inden for detailhandel, forretningsservice mv. samt hotel- og restaurationsvirksomhed.

Den kvartalsvise til- og afgang på hele DA-området lå for alle fire kvartaler i 2004 mellem 7,0 pct. og 8,6 pct. Fordelt på hovedbrancher ses den største personaleomsætning inden for bygge- og anlægsvirksomhed.

Den elektroniske udgave af statistikken udkommer primo september og indeholder en række detaljerede oplysninger om personaleomsætningen. Herudover indeholder statistikken et temaafsnit, som analyserer personaleomsætningen fordelt på alder.

KONTAKT
Chefkonsulent
Martin Jeppesen
33 38 93 57
maj@da.dk
Publiceret:
24. august 2005
LÆS MERE
Printvenlig versionTabel