KonfliktStatistik 2. kvartal 2005

  • Moderat konfliktomfang

I 2. kvartal 2005 var der 196 overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, som resulterede i 18.344 tabte arbejdsdage. Konflikterne involverede i gennemsnit 63 personer og var af 1,5 dags varighed.

Det samlede konfliktomfang var dermed moderat sammenlignet med tilsvarende kvartaler gennem de seneste 10 år.

Antallet af konflikter med baggrund i lønspørgsmål var i 2. kvartal 2005 ligeledes moderat sammenlignet med tilsvarende kvartaler de seneste 10 år. Der blev således tabt 11.798 arbejdsdage som følge af lønkonflikter i 2. kvartal 2005. I gennemsnit var lønkonflikterne af 1,7 dags varighed og involverede 66 personer.

I Læs mere boksen er link til de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser i alt samt de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser begrundet i lønkonflikter over en længere tidshorisont. Af tabellen fremgår antal konflikter, det gennemsnitlige antal personer involveret, konflikternes gennemsnitlige varighed i dage samt antal tabte arbejdsdage.

Begreber

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsnedlæggelser inden for DA-området.

Statistikken bygger på indberetninger om konflikter med oplysninger om konfliktårsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsnedlæggelsen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsnedlæggelser og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik, der indeholder yderligere oplysninger om konfliktårsager, udkommer ultimo uge 35. Medlemmer af en af DA's arbejdsgiverorganisationer kan rette henvendelse til egen arbejdsgiverorganisation herom. Andre interesserede kan rette henvendelse til DA Forlag på e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
Publiceret:
25. august 2005
LÆS MERE
Overensk­omst-stridige arbejds-nedlæggelser - tabelStatistik-Nyt KonfliktStatistik 2. kvartal 2005 (printvenlig)