Markant ledighedsfald lægger pres på serviceeftersyn

Fortsat positiv udvikling kræver politiske initiativer i dette efterår.

De stærke statsfinanser er bl.a. resultatet af en lavere ledighed og dermed betydelig lavere udgifter for staten. Udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge vil således falde med 3 mia. kr. fra 2004 til 2006, hvor regeringen skønner, at ledigheden vil falde til 147.000.

Det fremgår af finanslovforslaget, der blev offentliggjort i dag.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Forbedringerne på statsfinanserne er bl.a. et resultat af den faldende ledighed. En sådan positiv udvikling kan kun fortsætte, hvis udviklingen understøttes af nye reformer. Vi nærmer os et historisk lavt ledighedsniveau, og dermed er der alvorlig risiko for, at flaskehalse på arbejdsmarkedet skal sætte fremskridtet i stå. Beskæftigelsespolitikken skal derfor understøtte den lave ledighed.

Vi har derfor både store forventninger og krav til det bebudede serviceeftersyn af beskæftigelsesindsatsen, som skal gennemføres senere i år, og ikke mindst til de mere vidtgående velfærdsreformer i 2006 efter Velfærdskommissionens rapport.

I dette efterår bør der bl.a. sættes fokus på de lediges jobsøgning, rådighedsreglerne for både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og en modernisering af sygedagpengereglerne, så virksomhederne tilskyndes til at nedbringe sygefraværet.”

Arbejdsmarked
25. august 2005
KONTAKT
LINKS
Finanslovsforslag 2006