På vej mod fremtidens erhvervsuddannelser

DA ønsker fornyelse efter behov

Hvordan sikres de unge i fremtiden en erhvervsuddannelse af høj kvalitet, som ruster dem til et omskifteligt arbejdsmarked? Det var emnet for Globaliseringsrådets 2 dages tema-møde om erhvervsuddannelserne.

Regeringen har lagt op til, at 95 pct. af en ungdomsårgang i 2015 skal have en ungdomsuddannelse (mod ca. 80 pct. i dag).

I forlængelse af mødet vil Regeringen nedsætte 2 udvalg, som dels skal fremlægge forslag til at øge antallet af elever, som får en ungdomsuddannelse, dels lave forslag til forbedring af uddannelsernes indhold og struktur.

Direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Henrik Bach Mortensen:

” Vi skal huske på, et erhvervsuddannelserne rent faktisk er en god uddannelse for rigtig mange unge. De fleste, som går i gang, får praktikplads og svendebrev, og kommer efterfølgende i arbejde. Sikring af fremtidens erhvervsuddannelser må derfor ikke ske på bekostning af det velfungerede system, som vi har i dag.

Det er et mål, at flere unge gennemfører EUD, men det er ikke realistisk, at erhvervsuddannelserne alene kan sikre, at 95 pct. af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse. Problemet er først og fremmest, at for mange unge forlader grundskolen uden de nødvendige kvalifikationer. Løsningen for dem er ikke i første omgang EUD. Det er derfor nødvendigt at udvikle alternativer uden for EUD, f.eks. Erhvervsgrunduddannelsen.

Arbejdsgiverne vil lægge sig i selen med løbende at forny uddannelserne. Måske skal der inden for nogle områder laves flere niveauer og trin, men det giver ingen mening, at der kun etableres nye uddannelser, der ikke udspringer af behov på arbejdsmarkedet. Det vil kun undergrave den faglige prestige i EUD.

DA er tilfreds med, at Regeringen i forlængelse af Globaliseringsrådets møde vil nedsætte 2 udvalg.”

Uddannelse
26. august 2005
KONTAKT