Dansk Arbejdsgiverforening har den 26. august 2005 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Høringssvar vedrørende Udkast til lovforslag om ændring af ligebehandlingsloven

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Høringssvaret indeholder bemærkninger til lovforslagets definitioner af direkte/indirekte forskelsbehandling, chikane og seksuel chikane, retten til at vende tilbage til samme eller tilsvarende arbejde og ophævelse af eksisterende godtgørelsesmaksimummer.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
31. august 2005