G-dage er skat på beskæftigelse

Delvis afskaffelse af g-dage vil ikke løse de grundlæggende problemer ved ordningen.

Dansk Folkeparti har sat en fuldstændig afskaffelse af G-dagene på dagordenen op til forhandlingerne om finansloven for 2006.

Regeringen har givet tilsagn om at se positivt på forslaget.

Chefkonsulent Erik Simonsen:

”Virksomhedernes betaling af 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) er skat på brugen af arbejdskraft. G-dagene reducerer beskæftigelsen, og bør afskaffes helt.

G-dagene er til skade for hele det danske samfund og ikke mindst de mennesker, der ikke kommer i beskæftigelse på grund af G-dagene.

Samtidig er G-dagene en administrativ belastning af virksomhederne, a-kasserne og de offentlige myndigheder. En afskaffelse af G-dagene vil derfor være et væsentligt bidrag til regeringens mål om at nedbringe de administrative byrder. En målsætning som DA til fulde støtter.

En kun delvis afskaffelse af G-dagene eller en ændret administration vil ikke løse de grundlæggende problemer ved ordningen.

Danmark har brug for, at flere mennesker kommer i arbejde, og derigennem bidrager til velfærdssamfundet. Derfor er der også nødvendigt, at regler, der forhindrer beskæftigelse, ryddes af vejen.”

Arbejdsmarked
2. september 2005
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk