Særregler skader beskæftigelsen

Ny analyse understøtter Velfærdskommissionens analyser af ældres tilbagetrækning

Beskæftigelsesministeriet har gennemført en analyse af de skadevirkninger, der følger af særreglerne for ældre på arbejdsmarkedet.

Analysen viser, at der kunne være 12.000 flere i beskæftigelse, hvis seniorerne skulle efterleve samme regler med hensyn til dagpenge og aktivering, som alle andre.

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen:

”Det er en udbredt opfattelse, at særreglerne er til glæde for seniorerne på arbejdsmarkedet, men denne analyse bekræfter, hvad Velfærdskommissionen og Dansk Arbejdsgiverforenings analyser viser, nemlig at særreglerne skader seniorernes erhvervsdeltagelse. Disse særregler er selvfølgelig indført i den bedste mening, men har reelt været at gøre de ældre en bjørnetjeneste.

Vi har netop afsluttet udfasningen af den såkaldte overgangsydelse, og erfaringerne herfra viser klart, at de ældres beskæftigelse er steget i takt med, at muligheden for at gå på overgangsydelse er forsvundet. I de seneste ti år er perioden, hvor der kan modtages dagpenge, gradvist blevet reduceret samtidig med, at kravene om at stå til rådighed er skærpet. Også dette er gået hånd i hånd med en faldende ledighed.

Vi skal derfor have modet til at fjerne alle disse særregler for seniorerne. Vi har prøvet det før med fjernelsen af overgangsydelsen og andre regler, der blokerer for at ledige kommer i beskæftigelse. Erfaringerne herfra er klar tale.”

Arbejdsmarked
5. september 2005
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk