Danmark efteruddanner mest, viser ny OECD-analyse

OECD’s årlige rapport om verdens uddannelsessystemer, Education at a Glance 2005, som er udkommet i dag, medtager i år for første gang en indikator, som sammenligner deltagelsen i voksen- og efteruddannelse.

Undersøgelsen viser, at Danmark er det land, hvor den største del af arbejdsstyrken deltager i efteruddannelse.

Tallene viser f.eks. at:

  • 46 pct. af alle personer i arbejdsstyrken i Danmark deltog i 2003 i voksen- og efteruddannelse. Det højeste niveau blandt samtlige OECD-lande.
  • 31 pct. af alle ufaglærte i arbejdsstyrken i Danmark deltog i 2003 i voksen- og efteruddannelse. Det højeste niveau blandt samtlige OECD-lande.
  • 35 pct. af alle arbejdsløse i Danmark mellem 25-64 år i 2003 deltog i voksen- og efteruddannelse. Det højeste niveau blandt samtlige OECD-lande.

Direktør i DA Henrik Bach Mortensen siger:

”Rapporten bekræfter, at Danmark har et godt udgangspunkt for at møde udfordringerne i globaliseringen. Jeg er glad for, at rapporten dokumenterer den meget høje prioritet, som vi i Danmark giver voksen- og efteruddannelse.

Der er berettiget bekymring for, hvordan ikke mindst de svagest uddannede skal håndtere udfordringerne fra globaliseringen. Det er derfor meget positivt, at rapporten viser, at vi i forhold til efteruddannelse af de ufaglærte ligger helt i top.

Den høje deltagelse i voksen- og efteruddannelse er et udtryk for, at danske virksomheder i høj grad prioriterer, at medarbejdere på alle uddannelsesniveauer og alle alderstrin løbende får mulighed for at videreuddanne sig.”

Arbejdsmarked
13. september 2005