Dansk uddannelse betaler sig

Undersøgelse fra RUC af selvstændige indvandrere og deres uddannelsesbaggrund siger intet om effekten af en dansk uddannelse.

En ny undersøgelse fra RUC analyserer sammenhængen mellem de godt 13.000 selvstændige med indvandrerbaggrund og deres uddannelse.

Undersøgelsen er i pressen blevet udlagt som dokumentation på, at uddannelse ikke kan betale sig for indvandrere, men en nærlæsning af rapportens resultater viser, at der ikke er belæg for sådanne konklusioner.

Undersøgelsen viser, at der er meget stor forskel på, om uddannelsen er erhvervet i Danmark eller medbragt, og at de problemer, som undersøgelsen påviser, alene knytter sig til medbragte uddannelser. Således er der kun to indvandrere med en lang videregående uddannelse fra Danmark, der er selvstændige taxivognmænd, mens der er en indvandrer med en mellemlang videregående uddannelse og to med en kort videregående uddannelse, der ernærer sig som selvstændige taxivognmænd.

Undersøgelsen behandler efterkommere særskilt, og viser, at blandt de 863 efterkommere, der er blevet selvstændige, er en (1) med en kort videregående uddannelse, der er selvstændig taxivognmænd og ingen med mellemlang- eller lang videregående uddannelse, der er taxivognmænd.

Konsulent Lise Pontoppidan:

”Vi har stadig alt for store problemer med, at få oversat og anerkendt medbragte uddannelser og medbragte kompetencer. I et vidensamfund kan det ikke nytte, at vi kaster vrag på kompetencer, blot fordi de ikke er udsprunget af en dansk skolebænk.

Men det er også meget ødelæggende, at analyser heraf udlægges som om, det ikke kan betale sig at tage en uddannelse. Det er en ødelæggende myte, der desværre kan afskrække indvandrere og efterkommere fra at gå i gang med en uddannelse.

Alle analyser – også denne – peger i retning af, at det bedste nydanskere kan gøre, er at tage en dansk kompetencegivende uddannelse. Indvandrere med en dansk kompetencegivende uddannelse har en relativ lille overledighed og får generelt jobs på samme niveau som andre danskere med tilsvarende uddannelser.”

Arbejdsmarked
15. september 2005
LINKS
"Indvandrenes tætte netværk: Katalysator eller hæmsko for innovation og vækst". Rapport RUC