Intet fald i erhvervsrettet efteruddannelse

Ugebrevet A4 bringer i dag, mandag den 19. september, en analyse af efteruddannelsesaktiviteten foretaget af New Insight. Analysen er baseret på udviklingen fra 2002 til 2003 og konkluderer, at der er tale om et styrtdyk i efteruddannelsen.

Undersøgelsen hviler således på udviklingen over et enkelt år, og medregner samtidig alle former for efteruddannelse uanset om den er erhvervsrettet eller ej.

Antallet af AMU-årselever har været stærkt stigende fra 2002 til 2004 (fra 8.175 til 9.498) og antallet af kursister på forberedende voksenuddannelse er steget med mere end 50 procent i samme periode.

Det er derfor DA’s vurdering, at den samlede erhvervsrettede efteruddannelse ikke er faldet, og at det vil fremgå af de samlede tal for 2004, når de foreligger.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Vi ved alle, at der skal satses meget på udviklingen af samfundets samlede kompetencer i de kommende år.

Det når vi ikke frem til, ved at tage et forkert udgangspunkt, og jeg må tage skarpt afstand fra de udtalelser til A4, der tegner et negativt billede af erhvervslivet generelle interesser i efteruddannelse. Alle tilgængelige undersøgelser viser, at danske virksomheder er blandt de mest parate til at efteruddanne. Det gælder både på tværs af uddannelsesbaggrund og på tværs af alder.”

Uddannelse
19. september 2005
KONTAKT
Chefkonsulent
Ann B. Poulsen
33 38 94 15
abp@da.dk
LINKS
A4 om efteruddannelse