Meget store udfordringer til velfærdssamfundet

Arbejdsmarkedet vil stå med massive problemer, hvis der ikke allerede nu gennemføres reformer, der kan øge arbejdsudbuddet, siger DA

Velfærdskommissionen har i dag offentliggjort en teknisk analyserapport, der præsenterer grundlaget for kommissionens arbejde.

Rapporten ændrer dermed ikke på de konklusioner, der tidligere er blevet præsenteret af kommissionen.

Men den tekniske analyserapport dokumenterer, at udfordringerne er enorme, at problemer vil vokse sig gradvist større og større over de næste 30 år, og at omfanget af problemerne er meget afhængig af udviklingen i levealder, omkostningsudviklingen i sundhedssektoren osv. Det understøtter Kommissionens tidligere anbefalinger af, at velfærdssamfundet indrettes mere robust, så f.eks. pensionsalderen gøres afhængig af udviklingen i levealderen.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Et vindersamfund i en globaliseret verden er et velfærdssamfund, der er hurtigt på fødderne og hele tiden kan tilpasse sig.

Et væsentligt krav et sådant tilpasningsdygtigt samfund er, at det politiske system hurtigt og effektivt kan ændre kursen, når et problem er dokumenteret.

Der er ingen usikkerhed om de store udfordringer, vi vil møde på arbejdsmarkedet de næste 35 år. Udfordringer, som f.eks. efterlønnens ødelæggende virkninger for samfundsøkonomien, er veldokumenteret, og vi er derfor forpligtet til at gøre op med den ordning så hurtigt og effektivt som muligt. Ellers vil dansk produktion og velfærd blive alvorligt skadet af mangel på arbejdskraft.”

Arbejdsmarked
20. september 2005
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk