Efteruddannelse er en styrkeposition

Statsministeren afsluttede i dag på et møde i Spejlsalen analysefasen af ”livslang opkvalificering og uddannelse”. Vi er i gang med en øvelse, der kan gøre alle til vindere, siger Jørn Neergaard Larsen, DA.

Trepartsudvalget om livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet afsluttede i dag analysefasen, og det er blevet til flere tusinde siders rapporter og analyser, der nu skal indgå i de videre politiske drøftelser i udvalget.

Analyserne viser bl.a:

At vi har en langt større voksen- og efteruddannelsesindsats (VEU) end andre lande.

At samarbejdet i virksomhederne om VEU synes at fungere godt.

At hverken virksomheder eller medarbejdere melder om behov, der ikke kan imødekommes med de nuværende tilbud.

At medarbejderne ikke bliver afvist, hvis de ønsker efteruddannelse.   

At hovedproblemet i dag nok er de mange - op mod 1 mio. personer - som har svage almene kundskaber og som på sigt nok vil få problemer med at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

At arbejdsgiverne betaler over halvdelen af udgifterne til de erhvervsrettede arbejdsmarkedsuddannelser via AER-bidrag og gebyrer .

At halvdelen af virksomhederne har iværksat en formel procedure for, hvorledes man søger at identificere manglende efteruddannelse.

Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen:

”Udgangspunktet er godt, når vi nu skal til at drøfte, hvordan vi udvikler vores kvalifikationer, så de bedst muligt understøtter vores konkurrenceevne i en globaliseret verden.

Vi må sikre, at der ikke fortsat kommer så mange igennem Folkeskolen med regne- og danskkundskaber, der gør det svært for dem at tage en uddannelse og løbende opkvalificere sig.

Det meget store udbud af voksen- og efteruddannelse er for de fleste uoverskueligt, og derfor er der behov for at sikre overblik, tilgængelighed og vejledningsmuligheder.

Det er DA's opfattelse, at VEU-udvalget nu bør arbejde med muligheder for at inspirere virksomheder og medarbejdere til at tage kvalificeringsspørgsmålet på dagsordenen – både i forhold til den enkelte virksomhed og den enkelte lønmodtager.

Analyserne viser, at der er omfattende muligheder for at styrke voksen- og efteruddannelsen, uden at det bliver dyrere for virksomhederne, så alt tyder på, at dette kan blive en øvelse, hvor alle er vindere.”

Uddannelse
20. september 2005
KONTAKT
Chefkonsulent
Ann B. Poulsen
33 38 94 15
abp@da.dk