Færre ledige indvandrere

Ugebrevet A4 konkluderer i dag på baggrund af en holdningsundersøgelse foretaget af Catinét Research, at integrationen går den forkerte vej.

De statistiske facts tegner et andet billede end Ugebrevet A4 – nemlig at antallet af beskæftigede ikke-vestlige indvandrere er steget fra et niveau på ca. 67.000 i 2000 til ca. 86.000 i 2004. I samme periode er beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige indvandrere steget fra ca. 42,5 pct. til ca. 45 pct.

Fra 2. kvartal 2004 til 2. kvartal 2005 er antallet af ledige fra ikke-vestlige lande faldet med 1.000 personer fra et niveau på knap 20.000 til et niveau på knap 19.000 personer.

Konsulent Lise Pontoppidan:

Integration af flygtninge og indvandrere er et følsomt tema, og der kan være stor afstand mellem, hvordan problemerne opleves og den faktiske udvikling. F.eks. viser Catinét undersøgelsen, at andelen med sprogvanskeligheder skulle være vokset fra 20 til 27 pct. i løbet af et halvt år. Da sprogkundskaberne næppe er blevet ringere, viser det i hvor høj grad, at der er tale om en oplevelse af problemerne.

Det er derfor vigtigt hele tiden at trække den faktiske udvikling ind i diskussionen. De faktiske tal viser heldigvis et langt mere nuanceret billede end den undersøgelse, der præsenteres i Ugebrevet A4.

Arbejdsmarked
26. september 2005