Nye toner fra EU

Barroso-Kommissionen vil ikke længere have forslag liggende i EU-systemet, der hverken er hensigtsmæssige eller har mulighed for at bliver vedtaget. Kommissionen har derfor opstillet nogle nye principper for EU-forslag, og forslag, der ikke lever op til disse, vil blive skrottet.

I første omgang forventes principperne at tage livet af 70 forslag, der har cyklet rundt i systemet i flere år.

Udgangspunktet for Kommissionen er, at hvis EU skal lovgive, skal der være en klar europæisk merværdi – ellers kan medlemslandene gøre det lige så godt eller måske bedre selv. Dernæst skal EU-reglerne være brugervenlige og bidrage til mere beskæftigelse og bedre konkurrenceevne. Kommissionen opfordrer også til, at alternative metoder til lovgivning fremover skal udforskes, f.eks. i form af selvforvaltning eller frivillige aftaler mellem forskellige EU-aktører.

På arbejdsmarkedsområdet får Kommissionens nye tilgang umiddelbart konsekvenser for to forslag:

  • Vikardirektivforslaget fra marts 2002, hvor Kommissionen fastslår, at der er brug for en ny tilgang.
  • Forslaget om at inkludere naturlige solstråler i direktivet om optisk stråling, som Kommissionen ikke finder hensigtsmæssigt.

Ansættelsesretschef Flemming Dreesen:

”Det er positivt, at det nu er fastslået, at EU kun skal handle, hvor der virkelig er et europæisk behov for fælles regler.

Det er fornuftigt at tage udgangspunkt i beskæftigelsesstrategien, når det vurderes, om et forslag er hensigtsmæssigt. Det kan bestemt være med til at forberede Europa til globaliseringens muligheder.

På vikarområdet opfordrer DA Kommissionen til grundigt at analysere behovene for eventuelt fremtidige fælles EU-regler. Umulige eller snærende regler gavner hverken virksomhederne eller vikarerne.

Frivillige aftaler mellem f.eks. arbejdsmarkedets parter er en fornuftig vej frem for et EU med 25 forskellige arbejdsmarkedsmodeller, og så passer aftalemodellen også langt bedre ind i vore danske traditioner.”

EU og internationalt
27. september 2005
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk