Forgæves rekruttering

Flere private virksomheder rekrutterer forgæves

3.500 ubesatte job uden særlige krav til faglige kvalifikationer

En analyse om rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked som Rambøll Management har lavet for Arbejdsmarkedsstyrelsen viser, at der er sket en forværring af rekrutteringssituationen på det private arbejdsmarked.

20 pct. af de private virksomheder, der har haft behov for at rekruttere arbejdskraft, har forgæves forsøgt at rekruttere en eller flere medarbejdere. I 2003 var den tilsvarende andel 14 pct. Mere end hver 3. virksomhed har i undersøgelsesperioden haft behov for rekruttering.

I sammenligning med 2003 er der relativt flere virksomheder, der på forhånd har opgivet at rekruttere arbejdskraft og flere, der har rekrutteret med besvær.

De private virksomheder har forgæves søgt at rekruttere i alt 12.200 medarbejdere.

Fordelt på uddannelse har de private virksomheder forgæves forsøgt at ansætte ca. 1.600 højtuddannede, ca. 7.300 faglærte og ca. 3.500 ufaglærte.

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen:

”Analysen om rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked understreger et akut behov for initiativer til at fremme arbejdsudbuddet og et mere effektivt match mellem arbejdssøgende og virksomheder. Der er behov for opstramninger i reglerne for lediges rådighed og der skal større fokus på, at ledige aktivt opsøger jobs i virksomhederne.

Det virker helt uforståeligt, at virksomheder forgæves kan have søgt at rekruttere medarbejdere til 3.500 jobfunktioner på arbejdsmarkedet, som ikke stiller væsentlige krav til ansøgernes faglige kvalifikationer. Det kan næppe være mangel på kompetencer, der gør, at det ikke er muligt at rekruttere til disse job blandt de ca. 160.000 ledige.”

Arbejdsmarked
12. oktober 2005
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk