Europa skal være mere jobskabende

Kommissionens rapport om udfordringerne fra globaliseringen er et godt oplæg til det uformelle topmøde i London i næste uge

Kommissionen offentliggør i dag en rapport om de økonomiske og arbejdsmarkedspolitiske udfordringer, som globaliseringen og en aldrende befolkning giver. Rapporten vil danne baggrund for regeringschefernes drøftelser på det uformelle topmøde på Hampton Court uden for London den 27. oktober 2005.

Chefkonsulent Dorte Andersen:

”Kommissionens udspil er et godt grundlag for topmødet den 27. oktober. Rapporten sætter fokus på arbejdsmarkedets fleksibilitet og evne til at skabe vækst og beskæftigelse. Dermed er det endnu en gang blevet påpeget, at vi må interessere os mere for, hvordan vi skaber nye job i Europa, og mindre for, hvordan vi kan bevare de bestående.

På topmødet er der behov for, at regeringscheferne bliver enige om en fælles retning for mere vækst og beskæftigelse. Som det ser ud i dag, er arbejdsmarkederne i Europa ikke gearet til at udnytte de muligheder, som globaliseringen giver, eller til at modstå de demografiske udfordringer.

Problemerne i Europa er massive. Over 110 mio. mennesker i EU er enten arbejdsløse eller står af anden grund uden for arbejdsmarkedet. F.eks. er ungdomsarbejdsløsheden i Frankrig på 22 procent og kun omkring 30 procent af de 55-64-årige i Italien er i beskæftigelse.

Globaliseringen kan på langt sigt sikre vores velfærd. Men det forudsætter, at Europa ikke forfalder til kortsynet protektionisme og overreguleringer af arbejdsmarkedet.

Danmark har på mange måder bevist, at man kan kombinere en høj grad af fleksibilitet for virksomhederne med en høj grad af beskæftigelsestryghed og social sikkerhed for arbejdstagerne. Det kan andre lande lære af.

Regeringscheferne skal kort og godt forlade topmødet den 27. oktober med viljen til i fællesskab at arbejde for et fleksibelt arbejdsmarked kombineret med en aktiv beskæftigelsesindsats”.

EU og internationalt
20. oktober 2005
KONTAKT