Social klausul er forældet planøkonomi

Medarbejdere skal vide, at de er på arbejdspladsen, fordi der er brug for dem, og ikke for at opfylde en politisk kvote.

Den socialdemokratiske kandidat til overborgmesterposten, Ritt Bjerregaard, vil indføre sociale klausuler, som betyder, at private virksomheder f.eks. skal ansætte indvandrere for at få en ordre til kommunen.

Chefkonsulent Henning Gade:

”Det er af mange grunde et meget dumt forslag. En medarbejder har krav på at vide, at han er ansat, fordi han er ønsket og var virksomhedens bedste valg, da stillingen stod åben.

De private virksomheder har i stort omfang ansat indvandrere, og der er en ret beskeden overledighed blandt indvandrere med en dansk kompetencegivende uddannelse. A-holdet blandt indvandrerne klarer sig faktisk godt, og det ville være helt urimeligt at skabe usikkerhed om, at de har deres job på grund af deres egne kvalifikationer, og ikke fordi virksomhederne skal opfylde en bestemt kvote.

En planøkonomisk kvoteordning er derfor et tilbageslag for en reel integration.

Fra 1997 til 2004 steg beskæftigelsen blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande med mere end 80 procent – en vækst, der ikke mindst skyldes de private erhverv, der i langt højere grad end det offentlige har ansat indvandrere.

Der er ingen tvivl om, at der er massive problemer blandt de dårligst uddannede og integrerede indvandrere, men det er disse problemer, der skal tages fat på.”

Arbejdsmarked
31. oktober 2005
KONTAKT