Stop for straf på socialt ansvar

Kommunerne skal ikke længere kunne kræve regres mod virksomheder for sygedagpenge som følge af arbejdsskader, hvor kommunen mener, virksomhederne kan bebrejdes.

Finanslovsaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti betyder, at kommunerne ikke længere får mulighed for at sende en regning til virksomhederne for sygefravær ud over to uger, som følge af en arbejdsskade.

Alle virksomheder skal betale for de første 14 dages sygefravær, men i 1996 blev det indført, at kommunerne kunne kræve sygedagpengene tilbage for den efterfølgende periode, hvis kommunen f.eks. mente, at fraværet skyldes en arbejdsskade, som virksomheden kunne bebrejdes.

Det har skabt stor usikkerhed og administrativt besvær. Langt de fleste sager, som kommunerne har rejst, er blevet frafaldet igen, og den kommunale praksis har været meget forskellig fra kommune til kommune. Det har gjort det usikkert for virksomhederne at ansætte eller fastholde medarbejdere med et stort sygefravær.

Kommunernes regres som følge af arbejdsskader har kostet virksomhederne 50 mio. kr. om året

Kommunerne kan stadig kræve regres, hvis sygefraværet skyldes en trafikulykke i arbejdstiden. På denne konto henter kommunerne 150 mio. kr. årligt.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Ordningen har virket som en straf på virksomheder, der viste socialt ansvar, og den har været administrativt meget byrdefuld.

Det er meget vigtigt, at der kan opbygges et respektfuldt samarbejde mellem kommunerne og virksomhederne, og derfor er ordninger, der fører til vilkårlige kommunale afgørelser og administrativt bøvl, meget skadelige.

Regeringen og Dansk Folkeparti skal derfor have ros for at gøre op med denne regel”.

Arbejdsmarked
7. november 2005
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk