Dansk Arbejdsgiverforening har den 7. november 2005 svaret Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i sagen om lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven)

Forslag til Lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven)

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har den 31. oktober 2005 modtaget udkast til forslag til Lov om det europæiske andelsselskab i høring.

Som det fremgår af det fremsendte høringsbrev forventes beskæftigelsesministeren ligeledes at fremsætte et forslag til gennemførelse af det til forordningen tilhørende direktiv om supplerende bestemmelser vedrørende medarbejderindflydelse (nr. 2003/72/EF af 22. juli 2003).

DA har forstået forslag til lov om det europæiske andelsselskab således, at de aspekter af gennemførelseslovgivningen vedrørende europæiske andelsselskaber, der berører ansættelsesforhold og medarbejderindflydelse og dermed DA’s virkeområde, ikke berøres i det fremsatte forslag, men derimod alene gennemføres ved implementeringen af direktiv 2003/73/EF.

Det skal for god ordens skyld oplyses, at DA har deltaget i en arbejdsgruppe under Implementeringsudvalget vedrørende udarbejdelse af lovforslag til gennemførelse af direktiv 2003/73/EF. DA har derfor ingen bemærkninger til det fremsendte lovforslag vedrørende implementering af Rådets forordning nr. 1435/2003.

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
7. november 2005