Dansk Arbejdsgiverforening har den 3. december 2003 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Education and Training 2010 – meddelelse fra Kommissionen

Dansk Arbejdsgiverforening er gennem EU-specialudvalget blevet inviteret til at give svar på en høring om Kommissionens meddelelse ”Education and Training 2010 – The success of the Lisbon Strategy hinges on urgent reforms”.

DA lægger stor vægt på de to processer, som meddelelsen omfatter. Processerne er startet på baggrund af overordnede mål, fastsat af EU’s undervisningsministre, og processerne er lagt til rette i overensstemmelse med Den Åbne koordinationsmetode. Det er tilfredsstillende, at der således skabes sammenhæng og struktur i samarbejdet.

DA havde dog gerne set, at meddelelsen lagde vægt på en øget fokusering omkring centrale temaer frem for at foreslå nye tiltag inden for de to processer. Arbejdet har således kun været i gang et år. Der bør derfor lægges vægt på det, der er nået i den relativt korte periode frem for at se på det, der ikke er nået. Det er derfor i konflikt med processerne, hvis arbejdet i gruppen om Basic skills skal gentages i et nyt arbejde om europæiske kompetencer.

Hertil kommer, at de benchmarks der bruges som udgangspunkt for Kommissionens vurdering af, at det går for langsomt, først blev fastlagt i maj 2003. Frem for at sætte nye sammenligninger i værk, bør der i stedet – jf. Den åbne koordinationsmetode – skabes et uddybet grundlag for de europæiske data indenfor de 5 benchmarks, så medlemslandene har mulighed for at lære af hinanden.

DA skal endelig understrege, at Københavnerprocessen ikke fremstår tilstrækkeligt klart i meddelelsen. Det er bekymrende i forhold til de erhvervsrettede uddannelsers centrale rolle på arbejdsmarkedet. Da der desuden har været forarbejder i et forum for kvalitet og et forum for transparens med resultater, der har ført til et forslag fra Kommissionen om et nyt Europass, er det en væsentlig mangel ved papiret.

Med venlig hilsen

DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

Lise Skanting