Dansk Arbejdsgiverforening har den 19. marts 2003 svaret Økonomi- og erhvervsministeriet i sagen om

Kommissionens meddelelse om opdatering og forenkling af eksisterende fællesskabslovgivning KOM2003 -71

Høringssvaret i Word

Resumé

Økonomi- og Erhvervsministeriet har anmodet Dansk Arbejdsgiverforening (DA) om bemærkninger til Kommissionens meddelelse om opdatering og forenkling af eksisterende fællesskabslovgivning.

DA er i vidt omfang positivt stemt over for meddelelsen, der indeholder en række forslag, som kan være med til at forbedre kvaliteten af den europæiske regulering.

KONTAKT
Publiceret:
20. marts 2003