LønStatistik 3. kvartal 2005

  • Lønomkostninger steg 2,8 pct. på årsbasis
  • Øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,1 pct.point

Fra 3. kvartal 2004 til 3. kvartal 2005 steg lønmodtagerens fortjeneste pr. time i gennemsnit med 2,8 pct. inden for DA-området. Heraf udgjorde stigningen i genebetalinger 0,1 pct.point, mens stigningen i pensionsbetalinger udgjorde 0,8 pct.point.

I 2. kvartal 2005 var årsstigningstakten inden for DA-området 2,6 pct., og stigningen fra 2. til 3. kvartal 2005 afspejler især overenskomstmæssige forhøjelser af pensionsbidragene pr. 1. juli 2005.

I 3. kvartal 2005 var årsstigningstakten 2,9 pct. for arbejdere og 2,8 pct. for funktionærer. I forhold til 2. kvartal 2005 er der for arbejdere tale om en stigning på 0,4 pct.point, mens der for funktionærer er tale om en stigning på 0,2 pct.point.

Inden for fremstillingsvirksomhed var årsstigningstakten 2,9 pct. i 3. kvartal 2005, hvilket er en stigning på 0,6 pct.point i forhold til 2. kvartal 2005. Inden for serviceprægede erhverv steg årsstigningstakten med 0,2 pct.point til 2,8 pct. i samme periode, mens årsstigningstakten inden for bygge- og anlægsvirksomhed faldt til 2,8 pct. i 3. kvartal 2005 fra 3,3 pct. i 2. kvartal 2005.

Lønudviklingen fordelt på brancher, arbejdsfunktioner og regionalt fremgår af tabellen i Læs mere boksen

Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,1 pct.point fra 3. kvartal 2004 til 3. kvartal 2005. Stigningen skyldes især højere bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) og højere finansieringsbidrag til ledige og syge mv.

De samlede arbejdsomkostninger steg dermed 2,9 pct. fra 3. kvartal 2004 til 3. kvartal 2005.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 3. kvartal 2005 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostningerne. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
15. november 2005
LÆS MERE
Årlig ændring i timefortjenesten 3. kvartal 2005Statistik-Nyt LønStatistik 3. kvartal 2005 - printvenlig