Fejlskud fra LO

LO’s forslag til at løse fremtidens velfærdsudfordringer er utilstrækkelige.

Beskæftigelsen skal stige med 140.000 frem mod år 2040, hvis det nuværende offentlige serviceniveau skal opretholdes, vurderer LO i sin netop offentliggjorte velfærdsrapport ”I arbejde for velfærd”. LO’s beregninger ligger dermed markant lavere end Velfærdskommissionens, der beregner at et uændret serviceniveau kræver en stigning i beskæftigelsen på 280.000 personer.

Forslag om indsatser på integrations- og uddannelsesområdet samt længere tid på arbejdsmarkedet og en række øvrige tiltag bidrager ifølge LO til at øge beskæftigelsen med 160.000 inden 2040.

Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen:

”Det er positivt, at LO anerkender behovet for at arbejdsstyrken skal øges, og at beskæftigelsen skal stige, hvis vækst og velstand skal sikres i fremtiden. Når det er sagt, svækker det imidlertid rapportens troværdighed, at LO vælger at halvere udfordringen ved selektivt at pille elementer ud af Velfærdskommissionens beregninger.

LO er desuden på vildspor, når det kommer til flere af de konkrete forslag. LO vil blandt andet begunstige personer, som ikke selv har sparet op til pensionen. Og LO foreslår at pålægge virksomhederne nye byrder og kvoter, der underminerer fleksibiliteten på det danske arbejdsmarked.

LO’s forslag er samlet set utilstrækkelige. Der er behov for helt andre og langt mere vidtgående initiativer, hvis vores beskæftigelse og velfærd skal bevares.”

Arbejdsmarked
21. november 2005
LINKS
LO's velfærdsrapport