BeskæftigelsesIndikator 3. kvartal 2005

  • Vækst inden for bygge og anlæg
  • Fald inden for fremstilling
  • Øget beskæftigelse i hovedstadsregionen

Beskæftigelsen på DA-området faldt 0,2 pct. fra 3. kvartal 2004 til 3. kvartal 2005 ifølge DA’s BeskæftigelsesIndikator.

Inden for bygge- og anlægsvirksomhed er beskæftigelsen øget med 3,4 pct. fra 3. kvartal 2004 til 3. kvartal 2005. For fremstilling er udviklingen i beskæftigelsen fortsat negativ med et fald på 1,9 pct. Beskæftigelsen inden for serviceprægede erhverv er svagt stigende med 0,4 pct.

BeskæftigelsesIndikatoren er vist i tabellerne i Læs mere boksen opdelt på de tre hovedbrancher samt på amter. Opgjort på amter viser indikatoren størst stigning i Københavns Amt med 2,5 pct., mens beskæftigelsen i Storstrøms Amt er faldet med 5,6 pct. fra 3. kvartal 2004 til 3. kvartal 2005.

I hovedstadsregionen er beskæftigelsen øget med 1,2 pct., mens den er faldende i provinsen.

Ændringen i beskæftigelsen på DA-området kan opregnes for den private sektor samlet. Grundet forskelle i sammensætningen mellem DA-området og det øvrige private arbejdsmarked svarer udviklingen på DA-området til en svag stigning i beskæftigelsen på 800 personer på det private arbejdsmarked samlet. Når beskæftigelsen på DA-området kan falde, mens den stiger på det samlede private arbejdsmarked, skyldes det, at fremstillingsvirksomhed udgør en større andel af beskæftigelsen på DA-området end på det private arbejdsmarked.

Formålet med BeskæftigelsesIndikatoren er at give en tidlig indikation af udviklingen i beskæftigelsen på DA-området på kvartalsbasis opdelt på regioner, amter og brancher. Kun virksomheder, der både indgår i KonjunkturStatistikken for 3. kvartal 2004 og 3. kvartal 2005, er med i BeskæftigelsesIndikatoren. Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
22. november 2005
LÆS MERE
TabelBeskæftigel­ses-Indikator 3. kvartal 2005 - printvenligDokumentation