International LønStatistik 3. kvartal 2005

  • Lav international lønudvikling

Samlet var årsstigningstakten for timefortjenesten i 3. kvartal 2005 for landene i DA’s Internationale LønStatistik 2,2 pct. inden for fremstilling, 1,7 pct. inden for bygge- og anlæg samt 2,2 pct. inden for handel, jf. tabellen i Læs mere boksen. I samme periode var årsstigningstakten i Danmark hhv. 2,9 pct., 2,8 pct. og 2,8 pct. Den sammenvejede stigningstakt for statistikkens 11 lande illustrerer tendenserne i den generelle lønudvikling i udlandet. Med statistikken for 3. kvartal 2005 er vægtgrundlaget, jf. metodeboksen, opdateret med Nationalbankens seneste vægtsæt baseret på industrivarehandel i 2002. Tabellen i Læs mere boksen viser sammenvejede lønstigningstakter bagud i tid baseret på det nye vægtgrundlag.

Lønudviklingen i 3. kvartal 2005

Norge og Finland havde i 3. kvartal 2005 de højeste årsstigningstakter (hhv. 3,8 og 3,6 pct.) inden for fremstillingsvirksomhed blandt statistikkens 12 lande. De laveste årsstigningstakter havde Japan og Italien (hhv. 0,5 og 1,0 pct.), jf. figuren herover.

Metode

Statistikken indeholder lønoplysninger for Danmark plus de 11 lande: Tyskland, Sverige, Storbritannien, USA, Frankrig, Japan, Holland, Italien, Belgien, Norge og Finland.

Den samlede lønudvikling i udlandet, jf. tabellen i Læs mere boksen, er baseret på en sammenvejet beregning for statistikkens 11 lande. Hvert land indgår i beregningen med den vægt, som de bidrager med i beregningen af den effektive kronekursindeks.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation International LønStatistik 3. kvt. 2005 viser lønstigningstakter for de enkelte lande opgjort for fremstilling, bygge og anlæg samt service. Henvendelse herom kan ske til DA-Forlag – tlf. 3338 9224.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
22. november 2005
LÆS MERE
TabelInternational LønStatistik 3. kvartal 2005 - printvenlig