Dansk Arbejdsgiverforening har den 23. november 2005 svaret Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration i sagen om

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven (Fremrykket ansøgningstidspunkt i sager om humanitær opholdstilladelse, indbe-retningspligt ved mistanke om genopdragelsesrejser, begrænsning af adgangen til fami-liesammenføring for personer, der er dømt for børnebortførelse, ændrede regler om undervisning og aktivering af voksne asylansøgere m.v.) (j.nr. 2005/4000-69)

Dansk Arbejdsgiverforening har ingen bemærkninger til det fremsendte lovforslag.