OECD skærer klart igennem

OECD rapport skærer klart igennem med hensyn til de handlemuligheder, Danmark har i forhold til at kunne finansiere velfærdssamfundet fremover, mener DA.

OECD offentliggør i dag en analyserapport om aldring og beskæftigelsespolitik i Danmark.

OECD slår fast, at den væsentligste barriere for at øge ældres erhvervsdeltagelse i Danmark, er de offentligt finansierede tilbagetrækningsordninger. Den største barriere er efterlønnen, men også tidlig tilbagetrækning gennem arbejdsløshedsforsikringen svækker erhvervsdeltagelsen, siger OECD.

Så længe disse ordninger eksisterer, så vil andre tiltag for at få flere ældre i arbejde have lille eller slet ingen effekt, siger OECD.

OECD anbefaler derfor, at efterlønnen og særregler for ældre i arbejdsløshedsforsikringen afskaffes. Særreglerne er retten til dagpenge i op til ni år, undtagelsen for aktivering af 58-59-årige og den kortere dagpengeperiode for over 60-årige. OECD påpeger, at disse særregler kan opfattes som et signal fra politiske hold om at ældre ikke er ønsket på arbejdsmarkedet.

Desuden anbefaler OECD blandt andet, at lade folkepensionens størrelse være afhængig af, hvor mange år man skal have den udbetalt, at lade tilbagetræknings- og pensionsalderen være afhængig af udviklingen i levealder.

OECD slår i øvrigt fast, at modsat andre OECD-lande, så er der i Danmark få barrierer i virksomhederne for at fastholde og ansætte ældre medarbejdere. Danmark er således det land i EU, hvor medarbejderne i mindst grad oplever at blive diskrimineret på grund af alder.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Efterlønsordningen er populær i befolkningen, men der er ikke mange der forventer, at den kan overleve på længere sigt.

Der gøres for tiden mange anstrengelser for at bortforklare efterlønnens skadelige betydning og på at fremsætte halvhjertede forslag uden at tage det nødvendige opgør med selv ordningen.

Det er derfor godt, at OECD’s analytikere skærer klart igennem i forhold til de problemstillinger, der bestemmer, hvornår folk trækker sig tilbage. Og konklusionen er klar: Det største problem er, at det offentlige betaler ældre for at holde op med at arbejde. Det problem står så massivt at det blokerer for, at vi kan finansiere velfærdssamfundet på længere sigt.”

Arbejdsmarked
23. november 2005
KONTAKT