Sund økonomi det bedste udgangspunkt for reformer

Hvis den gode kurs i dansk økonomi skal fastholdes, er indsatsen for at øge arbejdsudbuddet helt afgørende.

Det økonomiske Råd har i dag fremlagt sin analyse af dansk økonomi. Vismandsrapporten understreger, at der er behov for reformer på dagpengeområdet. En kortere dagpengeperiode og en gradvis nedtrapning af dagpengene med længden af ledighedsperioden vil øge tilskyndelsen til at arbejde.

DA’s formand, Jørgen Vorsholt, siger:

”Det er glædeligt, at vismandsrapporten peger på behovet for reformer. De økonomiske incitamenter for at arbejde bør styrkes på såvel dagpengeområdet som på kontanthjælpeområdet og i fleksjobordningen, ligesom den administrative praksis i kommunerne skal strammes op.

Analysen viser også, at der nu effektivt skal sættes ind for at øge arbejdsudbuddet. For at sikre en fortsat velfærd er det afgørende at rette ind efter den demografiske udvikling med flere ældre og færre erhvervsaktive, som allerede i dag betyder, at omkring 10.000 personer årligt forsvinder ud af arbejdsmarkedet.

Med en robust økonomi i ryggen har Danmark et godt afsæt for de reformer inden for dagpengeområdet og tilbagetrækning som vismandsrapporten peger på som helt nødvendige. Temaer som Velfærdskommissionen forventes at belyse yderligere i sin kommende rapport om få uger.”

Arbejdsmarked
24. november 2005
KONTAKT
Daglig leder af Direktionssekretariatet
Christina Bjørnbak Hallstein
33 38 94 84
cbh@da.dk
LINKS
Dansk Økonomi. Efterår 2005