Kommunerne svigter indvandrerkvinderne

Kommunerne holder fejlagtigt indvandrerkvinder uden for arbejdsstyrken og reducerer dermed det arbejdsudbud, som virksomhederne kan rekruttere fra.

En ny undersøgelse gennemført af LG Insight for Integrationsministeriet undersøger beskæftigelsesindsatsen i forhold til indvandrerkvinder. Undersøgelsen peger på:

  • At kommunerne holder et stort antal kvinder med ikke-vestlig baggrund uden for arbejdsstyrken på grund af fejlagtig visitation. Kommunerne vurderer ifølge rapporten, at 8 ud af 10 kvinder med ikke-vestlig baggrund ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.
  • At der i kommunerne hersker etablerede holdninger om, at der alligevel ikke er arbejde til kvinder med ikke-vestlig baggrund, og at aktiveringssystemet ikke kan skaffe dem arbejde.
  • At disse holdninger i høj grad er medvirkende til, at hovedparten af de ledige kvinder med ikke-vestlig baggrund er uden for arbejdsstyrken og dermed også udenfor jobrettede kompetenceudviklende aktiveringsforløb.
  • At der i kommunerne er en for stor imødekommenhed i forhold til at undtage indvandrerkvinderne fra at stå til rådighed for arbejdsmarkedet – det vil sige forpligtelsen til at deltage i aktiveringstilbud og være aktivt jobsøgende.

Undersøgelsen anbefaler på den baggrund blandt andet, at kommunerne skærper aktiverings- og kontaktindsatsen i forhold til gruppen, og at der indføres et statsligt tilsyn med kommunernes visitation.

Konsulent Stig Martin Nørgaard:

”Det er ikke acceptabelt hverken for samfundet, virksomhederne eller den enkelte borger, at kommunerne holder et stort antal indvandrerkvinder som burde og kunne stå til rådighed væk fra arbejdsmarkedet. I den nuværende konjunktursituation er der stor efterspørgsel fra de danske virksomheder på arbejdskraft, og det er derfor helt afgørende, at kommunerne sikrer, at flere indvandrere står til rådighed for arbejdsmarkedet og gennem en målrettet aktiveringsindsats får motiveret og opkvalificeret den enkelte indvandrer til arbejdsmarkedet.”

Arbejdsmarked
29. november 2005
LINKS
LG Insights undersøgelse