Konfliktstatistik 3. kvartal 2005

  • Lavt lønkonfliktomfang

I 3. kvartal var antallet af konflikter med baggrund i lønspørgsmål lavt sammenlignet med samme kvartaler de seneste 10 år. Jf. figuren nedenfor blev der tabt 301 arbejdsdage og i gennemsnit var lønkonflikterne af 0,8 dags varighed og involverede 27 personer.

Samlet var der 87 overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, som resulterede i 4.206 tabte arbejdsdage. Konflikterne involverede i gennemsnit 55 personer og var af 0,9 dags varighed.

Det samlede konfliktomfang var dermed moderat sammenlignet med samme kvartaler gennem de seneste 10 år.

Tabellen i læs mere boksen viser overenskomststridige arbejdsnedlæggelser i alt samt de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser begrundet i lønkonflikter over en længere tidshorisont. Af tabellen fremgår antal konflikter, det gennemsnitlige antal personer involveret, konflikternes gennemsnitlige varighed i dage samt antal tabte arbejdsdage.

Begreber

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsnedlæggelser inden for DA-området.

Statistikken bygger på indberetninger om konflikter med oplysninger om konfliktårsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsnedlæggelsen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsnedlæggelser og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik, der indeholder yderligere oplysninger om konfliktårsager, udkommer ultimo uge 49. Andre interesserede kan rette henvendelse til DA Forlag på e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Publiceret:
30. november 2005
LÆS MERE
Statistik-Nyt KonfliktStatistik 3. kvartal 2005 (printvenlig)KonfliktStatistik 3.kvartal 2005 Tabel