Seriøst bud på alvorlige udfordringer

Velfærdskommissionens katalog viser, hvor alvorlige udfordringer samfundet står overfor. DA mener, at kommissionen har gjort et godt stykke arbejde.

Velfærdskommissionen fremlagde i dag et omfattende katalog over reformer, som kommissionen finder nødvendige for at sikre finansieringen af velfærdssamfundet fremover.

Forslagene skal først og fremmest sikre, at 280.000 flere tager aktivt del i den danske produktion, og langt det største bidrag kommer fra en gradvis afvikling af efterlønnen kombineret med en senere pensionsalder.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Velfærdskommissionen har løst sin opgave.

Udfordringen står nu bøjet i neon, og hvis politikerne ikke vil acceptere Velfærdskommissionens forslag, så må de tage ansvar for at komme op med andre reformer med tilsvarende effekt.

Kommissionens forslag er generelt rettet mod at bringe flest muligt ind på arbejdsmarkedet og sikre at lønmodtagerne trækker sig senere tilbage. Det er helt nødvendigt, hvis virksomhederne skal sikre den beskæftigelse og produktion, som skal til for at finansiere velfærdssamfundet.

Både i forhold til unge, langtidsledige og indvandrere er forslagene et opgør med langtidsparkering på passiv forsørgelse.

Dansk Arbejdsgiverforening ser ingen grund til at afvikle efterlønsordningen så langsomt som foreslået. Det fremgår af kommissionens analyser, at efterlønsordningen ikke tjener noget fornuftigt formål, og set i det lys bør en hurtigere afvikling foretrækkes.

Det er godt, at kommissionen gør op med den særbehandling af ældre, som både efterlønsordningen og de særlige regler for lønmodtagere, der er fyldt 55 år, er udtryk for.

DA er derimod uforstående over for de forslag, der vil øge virksomhedernes omkostninger på at beskæftige medarbejdere, herunder øget AER-bidrag.”

Arbejdsmarked
7. december 2005
KONTAKT
LINKS
Velfærdsko­mmissionens rapport