Gode forslag om ydelser

Velfærdskommissionen foreslår en række ændringer af dagpenge og kontanthjælp. Forslagene er velbegrundede med en enkelt undtagelse.

Forslagene er bl.a. en kortere dagpengeperiode, beregning af dagpenge på baggrund af årsindkomst og skærpede sanktioner ved selvforskyldt ledighed.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Allerede nu oplever virksomhederne en omfattende mangel på arbejdskraft. Det bliver kun værre i årene fremover. Men indretningen af dagpenge- og kontanthjælpssystemet afspejler ikke de nuværende og fremtidige udfordringer på arbejdsmarkedet.

Der er derfor brug for initiativer, som hurtigt kan sikre at færre fastholdes langvarigt i offentlig forsørgelse og at flere kommer i beskæftigelse. Det har Velfærdskommissionen givet konkrete og konstruktive bud på, som vi kun kan anbefale.

Undtagelsen er Kommissionen forslag om nye skatter på virksomhedernes brug af arbejdskraft i form af arbejdsgiverbetalte ledighedsdage (G-dage).

Flere G-dage vil gøre dansk arbejdskraft mindre konkurrencedygtig og dermed mindske beskæftigelsen. Samtidig vil det reducere fleksibiliteten, som ellers er en af det danske arbejdsmarkeds styrkepositioner.

Der er ikke brug for flere G-dage. Der er derimod brug for at afskaffe en tung og administrativ besværlig ordning.”

Arbejdsmarked
7. december 2005
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LÆS MERE
DA's generelle holdning til Velfærds­kommissionens anbefalinger