Integration skal ikke ske ved tvang

Generelt gode initiativer på integrations- og indvandringsområdet. Tvunget integrationsbidrag en dårlig ide.

Velfærdskommissionen foreslår på integrations- og indvandringsområdet blandt andet:

  • Nye 4-partsdrøftelser om integration, herunder drøftelse af oplæringsstillinger for indvandrere med svage danskkundskaber, hvor lønnen modsvarer den enkeltes kvalifikationer
  • Pointsystem for udlændinge, inspireret af det canadiske indvandringssystem, så højt kvalificerede indvandrere får bedre muligheder for at arbejde i Danmark
  • Tvunget integrationsbidrag for virksomheder

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Velfærdskommissionens forslag på dagpenge- og kontanthjælpsområdet vil kunne styrke integrationen. Det er helt afgørende, at langt flere indvandrere står til rådighed for arbejdsmarkedet end i dag, hvor næsten 50 pct. er uden for arbejdsstyrken, og mange er parkeret på kontanthjælp.

DA deltager også gerne i fornyede 4-partsdrøftelser om bedre integration.

På indvandringsområdet støtter DA varmt forslaget om at indføre et pointsystem for højt kvalificerede udlændinge, så flere mennesker, der kan bidrage til vækst og velstand kommer til landet. Det er helt centralt – på kort sigt, i lyset af de tiltagende flaskehalsproblemer, og på længere sigt, når færre danskere er i den arbejdsdygtige alder. Hver gang én højt kvalificeret indvandrer kommer til landet og arbejder, giver det desuden job til to danskere.

Forslaget om at indføre et tvunget integrationsbidrag for alle arbejdsgivere, der finansierer ansættelse af personer med sprogproblemer, er derimod en meget dårlig idé. Forslaget vil skævvride arbejdsmarkedet og gøre det attraktivt at ansætte personer med indvandrerbaggrund og sprogproblemer frem for den bedst kvalificerede ansøger. Forslaget vil også straffe de mange private virksomheder, som allerede har indvandrere ansat på helt almindelige vilkår.”

Arbejdsmarked
7. december 2005
KONTAKT
LÆS MERE
DA's generelle holdning til Velfærds­kommissionens anbefalinger