Nødvendigt med et løft i unges kompetencer

Erhvervsuddannelserne kan ikke løfte alene

Velfærdskommissionen har sat fokus på at få tilført flere unge erhvervskompetencer.

Kommissionen anbefaler, at flere unge skal afslutte en erhvervsuddannelse og at unge på dagpenge og i kontanthjælpssystemet uden uddannelse, der er under 30 år, får en pligt til uddannelse eller praktik efter 6 måneders ledighed.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Vi kan ikke efterlade en stor del af en ungdomsårgang uden de nødvendige erhvervskompetencer. DA er enige med kommissionen i, at alle unge så vidt muligt skal sikres fodfæste på fremtidens arbejdsmarked.

De positive erfaringerne med den særlige ungeindsats fra 1996 taler sit tydelige sprog og bør naturligvis kopieres til gruppen af dagpenge og kontanthjælpsmodtagere op til 30 år.

Det er dog en misforståelse at tro, at et løft i unges erhvervskompetencer alene kan ske via erhvervsuddannelserne.

Der er behov for at udvikle nye erhvervsrettede ungdomsuddannelser og sikre deres relevans for arbejdsmarkedet, hvis der skal være sikkerhed for, at den øgede uddannelsesindsats fører til beskæftigelse.

Kommissionen foreslår, at Folkeskolen skal give alle unge forudsætninger for at tage en uddannelse. DA deler fuldstændigt vurderingen af, at grundlaget for at træde ind på arbejdsmarkedet lægges i Folkeskolen.”

Arbejdsmarked
7. december 2005
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk