Pension og tilbagetrækning i pagt med virkeligheden

Det er uacceptabelt, at man allerede fra midten af 50’erne er på vej ud af arbejdsmarkedet.

Velfærdskommissionen har i dag fremlagt forslag om ændring af folkepension og efterløn, som giver helt nødvendige bidrag til at løse fremtidens velfærdsudfordringer.

Kommissionen foreslår blandt andet, at efterlønnen afvikles, at folkepensionsalderen sættes op, og at dagpengesystemets særregler for ældre ophæves.

Desuden foreslår kommissionen, at der indføres obligatorisk pensionsopsparing på 6 pct. af lønnen for alle 25-64-årige, som i dag ikke har en arbejdsmarkedspension.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Efterlønnen har i en lang årrække været en klods om benet på det danske samfund som helhed og arbejdsmarkedet i særdeleshed.

Velfærdskommissionens forslag om at afvikle efterlønnen er nødvendigt, men det virker unødigt sendrægtigt at bruge 25 år på at afskaffe ordningen.

I takt med at vi bliver ældre er det fornuftigt at foreslå en senere folkepensionsalder. Alternativt vil perioden på offentlig betalt pension vokse år for år.

Det er positivt, at Velfærdskommissionen vil gøre op med diskriminationen mod de ældre på arbejdsmarkedet gennem ophævelse af særreglen om fritagelse for aktivering og forlænget dagpengeret. Disse regler er udtryk for en uacceptabel forventning om, at man allerede fra midten af 50’erne er på vej ud af arbejdsmarkedet.”

Arbejdsmarked
7. december 2005
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
LÆS MERE
DA's gennerelle holdning til Velfærds­kommissionens anbefalinger