Dansk Arbejdsgiverforening har den 12. december 2005 svaret Arbejdsmarkedsstyrelsen i sagen om udkast til vejledning om lov om forbud mod forskelsbehandling

Høringssvar vedrørende udkast til vejledning om lov om forbud mod forskelsbehandling

Høringssvaret i PDF-format.

Resumé

DA har afgivet høringssvar i forbindelse med Beskæftigelsesministeriets udkast til vejledning om lov om forbud mod forskelsbehandling. Der er siden den eksisterende vejledning blev udsendt i 2000 sket omfattende ændringer af lovgivningen og retspraksis, uden at dette på et tidligere tidspunkt – på trods af opfordringer hertil – har medført ændringer i vejledningen. Det forekommer derfor mærkværdigt, at denne med en meget kort høringsfrist udsendes nu, hvor der den 7. december 2005 er fremsat et betydeligt ændringsforslag til loven.

I høringssvaret påpeger DA en række konkrete fejl og mangler i vejledningen, herunder blandt andet, at det fremgår, at direktører anses for omfattet af loven.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
13. december 2005