Regeringen følger Arbejdsmiljørådet

Regeringen bakker op om Arbejdsmiljørådets indstilling om, hvilke arbejdsmiljøproblemstillinger der skal prioriteres frem til 2010.

Regeringen har netop offentliggjort sin redegørelse om ”Fremtidens arbejdsmiljø 2010 – en prioritering af arbejdsmiljøindsatsen”.

De prioriterede arbejdsmiljøproblemer frem til og med 2010 er:

  • Arbejdsulykker – 20 procents reduktion
  • Psykisk arbejdsmiljø – 10 procents reduktion
  • Støj - 15 procents reduktion af høreskadende støj, 10 procent af generende støj
  • Muskel- og skeletbesvær – reduktionsmål fastsættes senest 1. april 2007

I redegørelse fremhæver regeringen også, at forebyggelse af muskel- og skeletbesvær er central for arbejdsmiljøindsatsen i fremtiden. Regeringen har derfor en klar forventning om, at Arbejdsmiljørådet senest den 1. april 2007 kommer med fornyet indstilling om prioritering af risikofaktorer og opstilling af reduktionsmål.

Som særlige målgrupper for arbejdsmiljøindsatsen i de kommende fem år fremhæver regeringen ældre arbejdstagere og personer med anden etnisk baggrund. Samtidig tilslutter regeringen sig Arbejdsmiljørådets forslag om, at mindre virksomheder og bygherrer, rådgivere og projekterende er centrale målgrupper at medtænke i de enkelte arbejdsmiljøaktørers overvejelser.

Chefkonsulent Torben A. Sørensen:

”DA er tilfreds med, at regeringen i sin redegørelse følger Arbejdsmiljørådets og dermed parternes forslag til en national handlingsplan for arbejdsmiljøindsatsen frem til og med 2010. Indsatsen er bedst tjent med, at regeringen og arbejdsmarkedets parter trækker på samme hammel. DA hilser det derfor velkomment, at der lægges op til tæt samarbejde mellem Arbejdstilsynet, arbejdsmarkedets parter og de øvrige arbejdsmiljøaktører om at nå de opstillede mål.

DA ser frem til, at der i løbet af 2006 bliver et serviceeftersyn af arbejdsmiljøreformen, hvor der bliver lejlighed til at drøfte Arbejdsmiljørådets forslag om, hvilke virkemidler der bedst kan fremme arbejdsmiljøindsatsen på virksomhederne.”

Arbejdsmiljø
13. december 2005
KONTAKT
LINKS
Regeringens redegørelse