Falske myter om straf og arbejdsmiljø

Af underdirektør Thomas Philbert Nielsen, Dansk Arbejdsgiverforening

Dele af fagbevægelsen søger i øjeblikket at skabe en række myter om konsekvenserne af regeringens forslag om ændringer af straffereglerne i arbejdsmiljøloven. Man kunne få det indtryk, at regeringen foreslår fundamentale ændringer af bærende principper i arbejdsmiljølovgivningen, men det er langt fra tilfældet. Og modsat fagbevægelsens påstande, så vil forslaget ikke få erstatningsmæssig betydning for lønmodtagerne.

Der er i bund og grund tale om en retfærdighedsgerning. Regeringen vil sikre, at de arbejdsgivere, som tager deres arbejdsmiljøarbejde seriøst og formår at leve op til deres forpligtelse af loven ikke skal straffes for de ansattes overtrædelser. Sådan er det nemlig ikke i dag, hvor en arbejdsgiver, der har gjort alt hvad man kan forlange for at sikre arbejdsmiljøet, alligevel risikerer at bliver straffet for medarbejdernes overtrædelser på grund af det såkaldte ”objektive strafansvar”.

Med forslaget søger regeringen at leve op til moderne retsprincipper og et stykke af vejen følge anbefalinger som Straffelovrådet i 1995 kom med. Dermed kommer retstilstandene på arbejdsmiljøområdet i Danmark til at ligne tilstandene i de lande, vi normalt sammenligner os med. F. eks. kender vore nordiske nabolande ikke til det objektive personlige ansvar og har ikke så omfattende et selskabsansvar som Danmark.

Fagbevægelsen søger at bilde befolkningen ind, at mulighederne for at få erstatning efter arbejdsskadeloven og erstatningsansvarsloven ændres, når lovforslaget er vedtaget. Man antyder, at lønmodtagerne nu igen skal straffes økonomisk af den borgerlige regering.

Der er derfor grund til at fastslå, at mulighederne for at få erstatninger i forbindelse med arbejdsskader ikke påvirkes af den påtænkte ændring. Både Justitsministeriet og Arbejdsskadestyrelsen har oplyst, at den påtænkte lovændring ikke ændrer på mulighederne for at få erstatning efter erstatningsansvarsloven eller arbejdsskadeloven. Det er der klart redegjort for over for Folketingets arbejdsmarkedsudvalg.

Det er på tide, at fagbevægelsen ophører med at skabe falske billeder ved at sammenblande straffereglerne i arbejdsmiljøloven med erstatningslovens og arbejdsskadelovens regler. De påtænkte justeringer i arbejdsmiljøloven vil ikke få betydning for lønmodtagernes erstatningsmuligheder i forbindelse med arbejdsulykker og lignende.

Fagbevægelsen tegner også et billede af, at den påtænkte ændring fører til en generel lempelse af arbejdsgivernes ansvar for arbejdsmiljøet. Forslaget fjerner hverken arbejdsgiverens overordnede ansvar eller straffesansvaret for at forholdene på arbejdspladserne er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige

Bragt i Jyllands-Posten d. 1. december 2005

KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
Publiceret:
14. december 2005