Dansk Arbejdsgiverforening har den 9. december 2005 svaret Justitsministeriet i sagen om

Høring over betænkning fra udvalget om dommeres bibeskæftigelse

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

DA har afgivet høringssvar til Justitsministeriet om en betænkning fra Udvalget om dommernes bibeskæftigelse.

I høringssvaret erklærer DA sig enig i, at indtægter fra de særlige domstole, herunder Arbejdsretten, skal undtages fra det loft, som udvalget foreslår indført for indtægterne fra dommernes bibeskæftigelse. Loftet for den enkelte dommer skal udgøre 50 procent af dommerens løn i hovedstillingen.

DA erklærer sig imidlertid uenig i, at loftet også skal omfatte indtægter fra hverv som opmænd for arbejdsretlige nævn, faglige voldgifter og hverv som forligs- eller mæglingsmænd i henhold til forligsmandsloven. DA henviser til betænkningens mindretalsudtalelse fra Beskæftigelsesministeriet, LO, DI og DA.

PDF-filer kræver Adobe Reader

KONTAKT
Publiceret:
15. december 2005