Ny ungdomsklasse et skridt i den rigtige retning

Regeringen vil oprette en ny ungdomsklasse som et særligt undervisningstilbud for unge, der efter den nuværende 9. klasse mangler grundlæggende faglige færdigheder eller er uafklarede med deres uddannelsesvalg. Undervisningen i ungdomsklassen skal styrke elevernes faglige færdigheder og gennem obligatorisk brobygning forankre eleverne solidt i en ungdomsuddannelse. Den nuværende 10. klasse nedlægges.

Direktør i Dansk Arbejdsgiverforening, Henrik Bach Mortensen:

Arbejdsgiverne tager godt i mod forslaget om en ungdomsklasse som afløser for 10. klasse.

Jeg lægger vægt på, at uddannelsestilbud efter 9. klasse i fremtiden skal målrettes de unge, som har et fagligt behov for at forberede sig på en ungdomsuddannelse. Elever, som efter 9. klasse allerede har gode kundskaber, bør i stedet for 10. klasse eller ungdomsklasse stimuleres til at fortsætte på en ungdomsuddannelse. Der er ingen grund til at udsætte overgangen til ungdomsuddannelse for elever med gode kundskaber.

Ungdomsklassen fremstår som en god løsning for de elever fra 9. klasse, som ud fra en konkret vurdering og vejledning har behov for flere kundskaber for at fortsætte på en ungdomsuddannelse. Det er også et godt initiativ, at ungdomsklassen indeholder brobygning i forhold til ungdomsuddannelserne med mulighed for praktik.

Brobygningen bør ikke alene rette sig mod erhvervsuddannelserne, men også Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) og andre erhvervsrettede uddannelsestilbud, idet en del unge ikke har de nødvendige faglige og personlige kompetencer til at kunne gennemføre en erhvervs- eller gymnasieuddannelse.

Uddannelse
16. december 2005
KONTAKT