UNDERSØGELSE AF MULIG FORTRÆNGNING AF ORDINÆRT ANSATTE VED AKTIVERING MED LØNTILSKUD

Løntilskud virker efter hensigten

Manglende orientering til virksomhederne øger risiko for fortrængning

Arbejdsmarkedsstyrelsen har i dag offentliggjort en undersøgelse om mulig fortrængning af ordinært ansatte ved brug af aktivering med løntilskud, som Rambøll Management har gennemført for styrelsen.

Undersøgelsen afdækker, at der i 83 pct. af de undersøgte forløb ikke kan spores fortrængning, men afdækker samtidig, at den væsentligste årsag til, at det sker i 7 pct. af forløbene er manglende kendskab til reglerne både hos virksomhederne og hos kommunerne og AF.

Undersøgelsen viser, at god orientering og vejledning til virksomhedslederne hjælper med at sikre, at virksomhederne kun bevilliges løntilskud i de tilfælde, hvor de er berettiget til det.

Chefkonsulent Jørgen Bang-Petersen:

”Undersøgelsen blåstempler løntilskudsordningen og viser klart, at løntilskudsordningen alt overvejende virker efter hensigten. Løntilskud i private virksomheder er det redskab i beskæftigelsesindsatsen, som har den højeste effekt og virksomhederne bruger ordningen, fordi de har brug for nye medarbejdere.

Det største problem i spørgsmålet om fortrængning er et manglende kendskab hos medarbejdere i AF og hos kommunen til lovgivningen, og at virksomhederne derfor mangler at blive grundig orienteret om krav og forpligtigelser.”

Arbejdsmarked
21. december 2005
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LINKS
Rambøll Managements undersøgelse af mulig fortrængning af ordinært ansatte ved brug af aktivering med løntilskud