Eksklusivaftaler er ikke forudsætning for effektive overenskomster

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol konkluderer i sin dom, at konventionens artikel 11 er overtrådt i begge de sager, som har været anlagt mod den danske stat, og at den danske stat ikke på tilstrækkelig vis har sikret lønmodtagernes negative foreningsfrihed.

Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen:

”Nu må dommens præmisser studeres nærmere, men Dansk Arbejdsgiverforening har ikke indgået eksklusivaftaler, og derfor får dommen først og fremmest betydning uden for DA-området. DA mener ikke, at eksklusivaftaler hører til på et moderne arbejdsmarked og finder ikke, at sådanne aftaler er en forudsætning for afbalancerede og effektive overenskomster på arbejdsmarkedet.”

Personale og administration
11. januar 2006
KONTAKT
Arbejdsretschef
Helge Werner
33 38 92 74
hew@da.dk
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk