Dansk Arbejdsgiverforening har den 9. januar 2006 svaret Velfærdskommissionen i sagen om

Velfærdskommissionens rapport ”Fremtidens velfærd – vores valg”

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Velfærdskommissionen har tidligere fremlagt analyser, som viser, at beskæftigelsen i 2021 skal være 280.000 personer højere, end den vil være med uændrede regler og adfærd. Velfærdskommissionen har nu fremlagt en række forslag, som giver svar på den finansielle udfordring, som den offentlige sektor står overfor. DA vil gerne kvittere for, at Velfærdskommissionen har fremlagt konkrete forslag, som viser, at de finanspolitiske udfordringer kan håndteres. Overlader de nuværende generationer regningen til fremtidige generationer, så skyldes det ikke manglende muligheder for at takle udfordringen, men manglende vilje.

DA’s bemærkninger til Velfærdskommissionens forslag relaterer sig alene til forslag om ydelser, beskæftigelse og dele af uddannelsesforslagene.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
Publiceret:
12. januar 2006