Dansk efteruddannelse i den gule trøje

Det danske arbejdsmarked ligger i den absolutte verdensklasse, når det gælder efteruddannelse. Det viser en ny kortlægning af den danske voksen- og efteruddannelse fra Trepartudvalget om livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet.

Analyserne viser bl.a.:

  • Der er 175.000 læse- og stavesvage
  • 63 pct. af medarbejderne deltog i VEU i 2004
  • Der bruges 10 mia. kr. til VEU – heraf betaler virksomhederne 7,5 mia. kr.
  • Det er primært motivationsproblemer hos medarbejdere, der står i vejen for en yderligere indsats.

Rapporten vil om få uger blive fulgt op med et møde mellem DA, LO og regeringen.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Som kortlægningen af den danske voksen- og efteruddannelse (VEU) dokumenterer, har Danmark en voksen- og efteruddannelsesindsats i absolut verdensklasse. Intet under, at det danske arbejdsmarked tjener til inspiration vidt omkring. Livslang læring er forudsætningen for at begå sig i globaliseringen, og budskabet har både virksomheder og medarbejdere taget til sig.

Kortlægningen viser dog også, at der er indsatsområder som bør prioriteres fremover. Selv om vi i forvejen er det land, der bedst formår at få kortuddannede og læse- og stavesvage til at deltage i voksen- og efteruddannelse, er der stadig et stort behov for at få rettet op på det svigt, som i årevis er sket i folkeskolen. Skaderne skal udbedres, men vigtigst er det at få løftet læse- og skrivekundskaberne i grundskolen hurtigst muligt.

Hér ligger hovedopgaven, men det er klart, at skal vi fastholde vores førerposition internationalt skal alle tandhjul smøres og vedligeholdes. Det stiller krav om, at voksen- og efteruddannelsesindsatsen år for år udvikles i et positivt samspil mellem virksomheder, medarbejdere og det offentlige voksen- og efteruddannelsessystem.”

Uddannelse
2. februar 2006
KONTAKT
Chefkonsulent
Ann B. Poulsen
33 38 94 15
abp@da.dk
LINKS
Rapport fra Trepartsudvalget