Gode forslag, men næppe tilstrækkelige

Undervisningsministeriet har offentliggjort en række forslag til, hvordan erhvervsuddannelserne (EUD) kan forbedres, og hvordan man sikrer regeringens mål om, at 95 pct. af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Forslagene er lavet af et udvalg med deltagelse af bl.a. DA, LO og Kommunernes Landsforening.

Udvalget foreslår en lang række tiltag, blandt andet at:

 • Kommunerne skal tidligere sætte ind over for svage elever og skal tidligt præsentere eleverne for ungdomsuddannelserne
 • Erhvervsskolerne skal foretage en tidlig kompetenceafklaring, og skolerne får mulighed for særlige grundforløb og mentorordning for svage elever
 • Arbejdsgiverne skal i større omfang etablere praktikpladser og sætte ind over for frafaldet
 • Der skal undersøges, om refusionsordningen skal ændres, så virksomhederne får større økonomiske incitamenter til at oprette flere praktikpladser
 • Nye erhvervsuddannelser skal udvikles
 • Overveje en mærkningsordning for virksomheder, der har elever ansat, og som virksomhederne positivt kan anvende i markedsføringen
 • De mest populære uddannelser skal adgangsbegrænses, hvis det er nødvendigt
 • Vejledningen af eleverne skal intensiveres og fokuseres
 • Eleverne skal oplyses om chancen for praktikplads ved vejledningen
 • Skolerne skal søge at indgå partnerskabsaftaler med virksomheder
 • Undervisningsministeriet skal skærpe sin kvalitetssikring og –udvikling

Uddannelseskonsulent Simon Neergaard-Holm, Dansk Arbejdsgiverforening udtaler:

”DA støtter initiativerne, men vi frygter, at det ikke er nok.

Det er meget positivt, at kommunerne får understreget sit ansvar for, at de unge forlader folkeskolen med kundskaber, der gør dem i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er afgørende, at elevens platform er i orden, når erhvervsuddannelserne skal udvikles, og kvaliteten styrkes, som udvalget helt korrekt også har peget på.

DA tror desværre bare ikke, at forslagene er tilstrækkelige. Det er en meget ambitiøs målsætning, at 95pct. af de unge i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse, når kun 80pct. gør det i dag, og derfor skal der mere til.

Vi så gerne, at Erhvervsgrunduddannelsen blev rettet mod alle unge, og ikke kun de bogligt svageste, som udvalget anbefaler. Det kunne langt flere unge drage nytte af end udvalget forudsætter.

Desuden er der behov for, at en helt ny type uddannelse. Den skal være skolebaseret, men erhvervsrettet og skal bruges af de unge, der endnu ikke har den profil, der kan sikre en praktikplads. En sådan uddannelse kan udvikles på erhvervsskolerne i samarbejde med virksomheder og vil forberede unge på enten at fortsætte på erhvervsuddannelserne eller komme i beskæftigelse for så på et senere tidspunkt i tilværelsen at vende tilbage til uddannelse.

Uddannelse
3. februar 2006
KONTAKT
LINKS
Rapport fra Udvalget om fremtidssikring af erhvervsud­dannelserne