Fornuftige opstramninger af fleksjobordningen

Kommunernes visitation til fleksjob underlægges kontrol med økonomiske konsekvenser ved konstaterede fejl og mangler.

Regeringen har i dag indgået en aftale med S, R og SF om en række opstramninger i fleksjobordningen. Blandt de væsentligste elementer er:

  • Kontrol med kommunernes tilkendelser af fleksjob. Bortfald af statslig refusion ved konstaterede fejl og mangler
  • Aktiv ret og pligt indsats, så personer på ledighedsydelse hurtigere kommer i fleksjob
  • Loft over løntilskuddet på maksimalt ½ eller 2/3 af en bruttoløn på 387.000 kr. årligt
  • Begrænsning af mulighederne for at personer i ordinære deltidsstillinger overgår til fleksjob med fuldtidsløn og dermed stiger markant i indkomst

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Fleksjobordningen er en god ordning for personer, hvor førtidspension ellers er det eneste alternativ. Væksten i ordningen er imidlertid ude at kontrol, og analyser tyder på, at mange fejlagtigt er henvist til et fleksjob.

Regeringen og forligspartierne bag førtidspensionen skal derfor have stor ros for at gribe ind i fleksjobordningen med en række helt nødvendige opstramninger.

Det er positivt, at der nu tages initiativ til, at fleksjobordningen ikke udvikler sig til en ny efterlønsordning.

Vi forventer, at opstramningerne kan bidrage til, at flere personer kommer tilbage i arbejde i stedet for at forblive i permanent offentlig forsørgelse. Det styrker arbejdsudbuddet og dermed beskæftigelsen i Danmark.”

Arbejdsmarked
7. februar 2006
KONTAKT
LINKS
Aftale om justering af fleksjobordningen