Dansk Arbejdsgiverforening har den 10. januar 2006 svaret Familieministeriet i sagen om lovforslag om ret til orlov og dagpenge ved barsel m.v.

Lovforslag om ret til orlov og dagpenge ved barsel m.v.

Høringssvaret i PDF-format.

Resumé

Der er med lovforslaget tale om en teknisk sammenskrivning af bestemmelserne om barsel, som senere vil kunne danne grundlag for en lovrevision, og at der med sammenskrivningen ikke er tiltænkt indholdsmæssige ændringer i barselsreglerne.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
8. februar 2006