Vikarbureauer ud med badevandet

Vikarbureauer kommer måske slet ikke med i forslaget til et nyt servicedirektiv. Muligvis skal etableringen af vikarbureauer harmoniseres via et helt nyt direktiv. Det er indholdet i nogle af de forslag til kompromis, som drøftes mellem den socialdemokratiske gruppe, PSE, og den borgerlige kristendemokratiske gruppe, PPE i Europaparlamentet. Et direktivforslag fra Kommissionen om vikarernes ansættelsesforhold ligger i øjeblikket på grund af stor uenighed stille i Ministerrådet, herunder dansk modstand, som DA støtter.

Ansættelsesretschef Flemming Dreesen:

”Der er ingen grunde til, at vikarbureauer ikke skal omfattes af de fordele, som den øvrige del af erhvervslivet kan nyde godt af som følge af servicedirektivet. Et nyt direktiv for vikarbureauer risikerer at gå i retning mod et autorisationssystem, som vi afskaffede i Danmark for mange år siden. En sådan harmonisering vil kunne gribe ind i bestående overenskomstaftaler mellem arbejdsmarkedets parter. Der er derfor ingen grund til at smide vikarbureauerne ud med badevandet i arbejdet med udformningen af servicedirektivet.

Personale og administration
8. februar 2006
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk